Støtteregler

Eliteudøvere

Emner til Team Rødovre støtte udpeges i et samarbejde/samråd mellem idrættens repræsentanter og Team Rødovres bestyrelse. For at komme i betragtning, når støttemodtagerne udpeges, skal der foreligge en nærmere redegørelse for elitemålsætningerne, en handlings- og tidsplan samt en økonomisk oversigt, der realistisk lægger op til målsætningerne.

Talentudvikling

Udover støtte til eliteudøvere, kan Team Rødovre også støtte talent-udviklingen baseret på en udarbejdet talentudviklingsstrategi for foreningen/den individuelle idrætsudøver. Det er vigtigt, at give unge talenter almene kompetencer og kvaliteter. (kropslige, sociale, idrætslige og personlige kompetencer). Det er også vigtigt, at den idrætslige satsning sker på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, hvor uddannelse og overgang til arbejdsmarkedet efter endt elitekarriere sikres bedst muligt.

Der kan ikke forventes støtte til projekter og tiltag, som ligger inden for foreningens almindelige drift, men alene til eliteorienterede aktiviteter, som foreningen eller den enkelte idrætsudøver ikke kan eller har vanskeligt ved at få startet op uden støtte.

Team Rødovre følger tæt op på forløbet og realiseringen af målsætningerne.

Der kan ikke uopfordret søges om støtte fra Team Rødovre.